JALO-HANKE HSITORIA

KIERRÄTYS & KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Yhdistys työllisti ja koulutti pienelektroniikan (kellot, kännykät, läppärit, muistikortit, nettitikut, muuntajat tms.) purkuun ja lajitteluun. Jalometallia sisältävät osat menivät jatkojalostukseen ja muut osat kierrätettiin asianmukaisesti, sekajätteisiin jäävä osuus oli häviävän pieni.

MATALA KYNNYS

Työllisyyspalvelu informoi asiakkaitaan /pitkäaikaistyöttömiä, mutta myös puskaradio oli toiminut vuosien varrella, sillä on käynyt myös niin että tuttu kaveri on ollut samassa paikassa kuntouttavassa työtoiminnassa osallisena ja suositellut paikkaa.

”Toimimme Jyväskylän kaupungin hankerahoituksen turvin ja työssäoppijat ovat löytäneet meille kaupungin työllisyyspalvelun kautta.”

AVOIMUUS

Nämä asiat joita jokainen pitää sisällään, saattavat tuntua suurelta, mutta kun läsnä on ihminen, joka kuulee ja kuuntelee sekä ymmärtää asian yksilökohtaisesti, niin jo se voi olla lähtökohta motivaatiolle ja kauniille tulevaisuudelle. 

ENSIN SAI TUTUSTUA

Yleensä osallistuja tuli paikalle kaupungin palveluohjaajan kanssa tutustumaan paikkaan, mutta joskus osallistuja saattoi tulla paikalle myös itse. Tutustumisen myötä tehtiin ensimmäinen työsopimus, joka on aina alkuun kolme kuukautta. Jatkosopimuksia sitten tehtiin tilanteen mukaisesti. 

Nämä eivät kuitenkaan olleet vaatimuksia, sillä jokaisen osallistujan kohdalla tavoitteena oli mahdolliset jatkokoulutukset tai työpaikat. Sopimuksen laativat asiakas, palveluohjaaja ja pajan vastaava yhdessä.

PEREHDYTYS

Alussa pajalle tulevalle katsottiin sopiva työpiste ja hän sai perehdytyksen työn aloitukseen. Paikalla oli aina henkilö, jolle pystyi jutella asiasta kuin asiasta. Ei ole olemassa erikseen pientä tai isoa asiaa, vaan on asia josta voi tulla juttelemaan. Tällä tavoin saimme kaikille osallistujille luottamuksen siihen että jokainen otettiin huomioon omana itsenään.

Yhteisöllisyys koostui vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Taustojen vuoksi tärkeitä asioita olivat myös luottamus sekä yhteenkuuluvuuden tunne, omana itsenään. "Pieniä asioita - isoja merkityksiä."

KUUNNELLEN & HUOMIOIDEN

Toiminta oli ns. matalan kynnyksen toimintaa, jossa kaikki osallistujat ovat samanarvoisia eikä keneltäkään vaadittu liikaa. Jokainen toimi oman kykynsä ja voimavarojensa mukaisesti eikä niitä verrata muihin osallistujiin tai heidän toimintoihinsa. 

Tässä otettiin huomioon ennen kaikkea osallistuja itse ja edettiin sen mukaisesti, kuunnellen ja huomioiden osallistujan omat toiveet.

HYVÄ TYÖYHTEISÖ

Samanlaiset tausta, vaikka kaikki olemme erilaisia, loi pohjan hyvään yhteistyöhön. Hyvä työyhteisö, myös kuntouttavassa työtoiminnassa oli täynnä toisiaan kunnioittavia persoonia. Yksilöllisyys rikasti kokonaisuutta mahdollistaen ryhmän kehittämisen. 

Yhteisöllisyys koostui vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Taustojen vuoksi tärkeitä asioita olivat myös luottamus sekä yhteenkuuluvuuden  tunne, omana itsenään. ”Pieniä asioita – isoja merkityksiä.”

Toiminnassa mukana olleiden kommenteja

Kuntouttava työtoiminta

TOIMINNASSA
MUKANA OLLEIDEN KOMMENTEJA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

”Apua saa aina kun sitä tarvitsee, kiitos mukavien työkavereiden ja pomon.”

”Täällä ollessa olen tajunnut paremmin yhteisöllisyyden merkityksen ja sen, mitä se tarkoittaa.”

”Vaikka ensimmäinen päivä aikoinaan jännittikin, niin minut otettiin vastaan tavalla jota muistelen vieläkin haikeudella. Sai olla oma itsensä eikä tarvinnut pelätä.”

”Työturvallisuus on huomioitu erinomaisesti ja tuntuu mukavalta, kun aamulla toihin tullessa kysytään jaksamista. Voi siten olla oma itsensä vaikka väsyttäisikin.”

”Muihin tutustuminen on luonut uskoa omiin tekemisiin ja mahdollisuuksiin.”

JALO-HANKKEEN IDEA

Ketään ei jätetä rannalle, Jyväskylä ry käynnisti lokakuussa 2016 Jalo-hankkeen, jossa se järjesti kuntouttavan työtoiminnan paikkoja työttömille nuorille, pienelektroniikan lajittelu- ja purkamistyön merkeissä. Teimme asiassa yhteistyötä Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa.

Työpajamme sijaitsi Konttisentie 8:ssa, 40800 Vaajakoskella, jossa lajittelimme ja purimme pääsääntöisesti kännyköitä, läppäreitä, pöytäkoneita, reitittimiä, digikameroita, virtalähteitä, muistitikkuja jne. Myös romukellot ja korut kuuluivat purettaviin artikkeleihin. Isot kodinkoneet olimme toistaiseksi rajanneet keräyksen ulkopuolelle.

Sitouduimme toiminnassamme 100% tietoturvan toteutumiseen aina laitteiden keräyksestä niiden mekaaniseen hajottamiseen asti. Muistia sisältävät komponentit tuhosimme mekaanisesti. Elker valvoi tietoturvan toteutumista.

SER-kierrätyksessä mukana

– Elisan Jyväskylän myymälät

– Landis+Gyr

– Midare

– Jyväskylän Kaupunki

– Kytölän Kello ja Kulta

– Virpin Kulta

– Staples

– Karto

– Suur-Jyväskylän Lehti

– KotiData

– Viherlandia

– Suomen Kelloseppäliittö ry

– Suomen Kultaseppienliitto ry

– Gradia

– KSSHP

– Kierrätä ja Auta ry

– Kärkkäinen

Ketään ei jätetä rannalle Ry

Y-tunnus: 2732338-7

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä